Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Henkilö istuu tietokoneen ääressä mietteliäänä.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) kuuluvat kaikille ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisten tutkinnon osien suoritus

  1. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
  2. HOKS-keskustelussa kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettu tutkinto tai tutkinnon osia tai yksittäisiä arvosanoja. Opinto-ohjaaja tunnistaa ja tunnustaa yhteisten tutkinnon osien osaamisen yhteistyössä opettajien kanssa. Tässä tapauksessa opiskelijan ei tarvitse opiskella kyseessä olevaa oppiainetta uudelleen.
  3. Jos opiskelijalla on jo aiemmin hankittua osaamista, mutta ei arvosanaa, tulee hänen osallistua osaamisen näyttöön ja näyttää osaamisensa opettajan kanssa sovitulla tavalla. Näyttöön ilmoittaudutaan HOKS-keskustelun yhteydessä. Jos osaaminen yltää vähintään T1-tasolle, siitä annetaan numeerinen arvosana. Jos opiskelija ei pysty osoittamaan riittävää osaamista, on suoritus hylätty ja opiskelijan tulee osallistua verkko- tai lähiopetukseen. Osaamisen näytön voi suorittaa vain vuosikalenterin mukaisesti.
  4. Jos opiskelijalla ei ole tutkinnon osan vaatimaa osaamista, tulee hänen osallistua verkko- tai lähiopetukseen. Verkkokursseille on mahdollisuus osallistua vain vuosikalenterissa määriteltyjen ajankohtien mukaisesti.
  5. Jos opiskelija haluaa osallistua lähiopetukseen, hänen tulee ottaa yhteyttä omaohjaajaan.

Verkkokurssien ja osaamisen näyttöjen vuosikalenteri 2022-23

Verkkokursseille ilmoittautuminen

Yhteisten tutkinnon osien verkkokursseille ilmoittaudutaan HOKS-keskustelun yhteydessä omaohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa.

Verkkokurssit ovat 1-3 osaamispisteen laajuisia ja niiden suorittamiseen on aikaa noin kuukausi. Tämän vuoksi kannattaa ilmoittautua 1-2 verkkokurssille kerrallaan.

Verkkokurssin aloituspäivän aikana opiskelija saa ohjeet Wilman kautta. Opettajan kanssa sovitaan verkkokurssin säännöt, aikataulut sekä etäohjausajat.

Poikkeuksena on tulevaisuuden työelämätaidot, joka on laajuudeltaan 9 osaamispistettä. Tähän verkkokurssiin on räätälöity suoritusaika ja lisätietoa saa verkkokurssin opettajalta tai opinto-ohjaajalta.

Jos verkkokurssi ei etene aikataulussa, tulee opiskelijan olla yhteydessä verkkokurssin ohjaavaan opettajaan.

Verkkokurssitehtäviä voi käydä tekemässä Varikolla Jaakkolan tiloissa Varikon aukioloaikojen puitteissa.

Erityinen tuki ja Varikko

Erityinen tuki ja Varikko – VAAO

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun