Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Kaksi opiskelijaa istuu aulatilan pöydässä. He ovat syventyneitä läppäreihinsä.

Lyhytkestoiset koulutukset 

Lyhytkoulutuksilla voit parantaa omaa ammattitaitoasi ja ajankohtaistaa tietojasi. Kun ura etenee, lisäkoulutus voi olla tarpeen! Jokin tietyn aiheen ympärille keskittyvä lyhytkestoinen opintokokonaisuus voi auttaa sinua etenemään työelämässä. Lyhytkoulutukset kestävät muutamasta tunnista muutamaan päivään tai kuukauteen. Lyhytkestoisia koulutuksia järjestetään myös verkko-opintoina ja/tai verkkoyhteydellä Teamsissa.

Digityötaidot

Tarjotaan yrityksille räätälöityinä koulutuksina. Koulutuksen toteutus ja kesto suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Hinta muodostuu tarjouksen perusteella.

Drone-aineiston kerääminen ja käsittely

Koulutuksen aikana kuvataan drone-aineistoa (kuva, video ja 360-materiaali), joka puretaan ja editoidaan haluttuun formaattiin.

Drone-koulutus

Koulutuksessa tutustutaan drone-lennättämisen ohjeisiin ja sääntöihin sekä haetaan lennättämiseen tarvittava lupa. Koulutuksessa harjoitellaan lennättämistä sekä hyödynnetään dronen eri toimintoja.

Henkilöstökokemus

Tarjotaan yrityksille räätälöityinä koulutuksina. Koulutuksen toteutus ja kesto suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Hinta muodostuu tarjouksen perusteella.

Tiimityö

Tarjotaan yrityksille räätälöityinä koulutuksina. Koulutuksen toteutus ja kesto suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Hinta muodostuu tarjouksen perusteella.

Tukea esihenkilötyöhön

Tarjotaan yrityksille räätälöityinä koulutuksina. Koulutuksen toteutus ja kesto suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Hinta muodostuu tarjouksen perusteella.

Työhön opastajaksi oppisopimuskoulutuksella

Työhön opastaminen on keskeinen osa työntekijöiden perehdyttämistä työtehtäviin ja työympäristöön. Sen tavoitteena on varmistaa, että työntekijät hallitsevat työtehtävänsä ja työpaikkansa käytännöt sekä osaavat toimia turvallisesti.

Työpaikkaohjaajakoulutus itsenäisesti verkko-opintoina

Voit opiskella itsenäisesti Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen verkkokurssin Moodle-oppimisympäristössä.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osa

Suorita Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osa (5 osp) Moodle-verkkokurssilla. Ensin suoritetaan teoriaosuus ja sen jälkeen tehdään työpaikalla tutkinnon osan vaatimia työtehtäviä. VAAOn opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa sovitaan työtehtävät, aikataulut ja arviointiajat.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen verkkokoulutuksessa (3 h)

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita. Koulutus sopii hyvin myös yrityksen oman perehdytysprosessin ja uusien työntekijöiden ohjaamisen tueksi.

Ylläpitosiivoukset oppisopimuskoulutuksella

Onko siivous osa työtehtäviäsi? Säännöllisesti tehtävän siivouksen, eli ylläpitosiivouksen, tarkoitus on pitää yllä tilojen puhtautta, hygieniatasoa ja viihtyisyyttä. Siivousaineiden, -välineiden ja -menetelmien tuntemisella teet työstäsi sujuvampaa ja turvallisempaa sekä sinulle että asiakkaille.

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun