Valkeakosken ammattiopisto, VAAO, kuusi henkilöä istuu ja katsoo hymyillen kameraan, taustalla kirjava seinä

Yhteiset pelisäännöt helpottavat kaikkien VAAOlaisten arkea, lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta sekä takaavat yhteisen oppilaitosympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden. Pidetään niistä kiinni!

Järjestyssäännöt 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Sinulla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia, jotka liittyvät sujuvaan opiskeluarkeen.

Oikeus

  • turvalliseen opiskeluympäristöön 
  • saada opetussuunnitelman ja oman HOKSn mukaista opetusta, tukea, opinto- ja muuta ohjausta 
  • tulla kuulluksi ennen opintoihisi tai asemaasi olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä 
  • osallistua koulutuksen kehittämiseen 

Velvollisuus

  • käyttäytyä turvallisesti muita kiusaamatta ja syrjimättä. Lisäksi sinun on toimittava siten, ettet vaaranna muiden opiskelijoiden tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä
  • osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen 
  • suorittaa tunnollisesti opintoihisi liittyvät tehtävät 
  • ilmoittaa sairaus- ja muista poissaoloista mahdollisimman nopeasti omaopettajalle 
  • pitää salassa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana tietoon tulleet asiat 

Oppilaitoksen järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää esteetöntä oppimista sekä taata opiskelijoille ja henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Järjestyssäännöt ovat voimassa Valkeakosken ammattiopiston tiloissa ja piha-alueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristössä. Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Valkeakosken ammattiopistoa. Työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat säännöt ja noudattaa niitä. 

Linkki järjestyssääntöihin 

Savuttomuus ja päihteettömyys

VAAO on savuton oppilaitos. Noudatamme tupakkalakia. Savuttomuudella mahdollistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan työskentely viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Kannustamme opiskelijoita myös päihteettömyyteen. Hyvinvointi opinnoissa ja työssä on tärkeää. 

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä ja että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus. Tällä säännöksellä luodaan yhtenäisiä käytänteitä työelämän kanssa. 

Opiskelija saa ohjeet todistuksen hankkimista varten. Koulutuksen järjestäjä vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun