Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Opiskelijoita luokkatilassa.

Opetukseen osallistuminen

Ammattilaiseksi ei valmistuta ilman ahkeraa duunia. Sinulta edellytetään säännöllistä ja osallistumista opetukseen. Velvoite osallistua opetukseen on määritelty laissa: 

”Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaololle ole perusteltua syytä.” (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 94 §) 

Laki koskee kaikkia perustutkinto-opiskelijoita, lukuun ottamatta työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksessa sovelletaan julkista työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. 

Opetuksesta voi olla poissa vain sairauden tai hyvissä ajoin ennalta sovitun syyn vuoksi. Luvan poissaoloon voi antaa opettaja oman oppituntinsa osalta, omaopettaja 1-2 pv kestävän poissaolon osalta ja toimialapäällikkö 3 pv tai yli sen kestävän poissaolon osalta.

Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus omaopettajalle. 

Jos haet lomaa VAAOn lomajaksojen ulkopuolella olevina aikoina, loma-anomus tehdään Wilman lomakkeella.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työelämässä  tapahtuvaa oppimista seurataan työelämän sääntöjen mukaisesti. Sinun tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistasi työpaikkaohjaajalle ja työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle. Poissa voi olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä. 

Meillä on velvollisuus seurata koulutukseen osallistumista, ehkäistä poissaoloja ja selvittää poissaolojen taustalla olevat syyt sekä ryhtyä toimenpiteisiin opintojen etenemiseksi. Omaopettajat seuraavat opiskelijoidensa opintojen etenemistä, läsnäoloa ja toimivat poissaolotilanteissa VAAOssa sovittujen käytänteiden mukaisesti.   

Huoltajien osallisuus

Kotiväen tuki opintoihin on tärkeä osa opiskelun arkea. Huoltajat voivat seurata opiskelijan osallistumista opetukseen ja opintojen etenemistä Wilman huoltaja-liittymän kautta. Myös viestintä opettajien ja VAAOn muun henkilöstön kanssa hoidetaan pääsääntöisesti Wilman kautta. Meidät kaikki tavoittaa parhaiten virka-aikaan. Jos laitat viestiä ilta-aikaan, pyrimme vastaamaan seuraavan päivän aikana.

Huoltajille on toimitetaan Wilma-tunnukset ja ohjeet niiden käyttöön ottamiseksi sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli huoltajatunnusten käyttöönotossa on epäselvyyttä, huoltaja voi ottaa yhteyttä opintotoimistoon sähköpostilla opintotoimisto@vaao.fi. 

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun