Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Kolme henkilöä istuu toimistoloosissa, pöydällä avonainen läppäri ja papereita, joita he tutkivat

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllistä ja joustavaa opintopolun rakentamista sekä ohjauksen ja tuen suunnittelua opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillisia tutkintoja tai sen osaa suorittavia sekä valmentavan koulutuksen opiskelijoita.

Jokaiselle ammatillisia opintoja aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii sekä miten osaaminen osoitetaan. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa koulutusta. Osaamisen tulee vastata suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Osaaminen voidaan tunnistaa opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi tutkintotodistukset, työtodistukset, osaamiskartoitukset, haastattelut. Koulutuksen järjestäjä päättää osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden varmistamisen menettelytavoista.

Tunnistettu ja tunnustettu osaaminen sekä sovitut yksilölliset valinnat kirjataan HOKSiin.

Saat ohjausta osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa omalta opinto-ohjaajaltasi. Myös Maarit Metsäsalo tekee yhteistyötä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkeissä.

Ota yhteyttä!

Mäki Minna

Opinto-ohjaaja, teknologia ja rakentaminen, TUVA

Opiskelijapalvelut

+358449060452

Valtonen Hannele

Opinto-ohjaaja, hyvinvointi ja liiketoiminta

Opiskelijapalvelut

+358447061109

Metsäsalo Maarit

Lehtori

Opiskelijapalvelut

+358449060295

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun