Valkeakosken ammattiopisto, VAAO, kuvassa terveydenhoitoammattilaisen kädet, hansikaskäsi pitää kiinni alustaa ja toisella kädellä kirjoitetaan terveydentilaa koskevia tietoja.

Terveydentila ja toimintakyky

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan.

Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun (haku jatkuvassa haussa), oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei sosiaali- terveysalan perustutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Terveydentilaan liittyviä vaatimuksia muilla aloilla

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Näitä voi olla mm:

  • astma, hengitystieoireet, allergia
  • käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen, laaja ihottuma
  • näön tai kuulon heikkous
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun