Valkeakosken ammattiopisto, VAAO, avonainen kannettava tietokone, tabletti ja lehtiö pöydällä

Opintojen keskeyttäminen

Sinulla on oikeus keskeyttää opiskeluoikeutesi väliaikaisesti, kun olet suorittamassa asevelvollisuutta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Opiskeluoikeus voidaan keskeyttää ajaksi, jonka saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Väliaikainen keskeytys voidaan tehdä myös muusta perustellusta syystä. 

Keskustele etukäteen tilanteestasi omaopettajan, opinto-ohjaajan, tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi. 

Opintojen keskeyttämistä haetaan kirjallisesti, ota yhteys omaopettajaltasi. Toimialapäällikkö tekee päätöksen keskeyttämisestä  

Ennen opintojesi keskeyttämistä luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa mahdolliset laskusi. 

Opintotoimisto antaa sinulle pyydettäessä otteen opintosuoritusrekisteristä, johon on merkitty suorittamasi opinnot arvosanoineen.  

Jos olet oppivelvollinen ja olet keskeyttämässä opintosi väliaikaisesti

Oppivelvollisen huoltaja voi hakea oppivelvollisuuden keskeyttämistä seuraavista syistä: 

  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
  •  äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi
  • vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana
  •  oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi. 

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä. 

Ennen kun voimme tehdä keskeyttämispäätöksen, tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla. 

Meidän on myös ilmoitettava oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle, jos oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään toistaiseksi. 

Linkki tähän Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® 

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun