Työelämäyhteistyö

Työelämän tarpeet ovat lähtökohtana niin koulutustemme suunnittelussa kuin opiskelun toteutuksessa. Yhteistyö työelämän kanssa on monipuolista ja etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita sekä tapoja lähentää yhteistyötä työelämän kanssa.

Yritys- ja messuvierailut

Alan yrityksissä on usein viimeisin tieto, ja messuilta löytyy uusia tuulia. Lisäksi meillä käy usein vierailijoita yrityksistä kertomassa toiminnastaan ja siitä, mitä työelämä opiskelijoilta odottaa. Yritys- ja messuvierailut ovat tärkeä osa opintoja lähes kaikissa koulutuksissamme.

Vierailevat kouluttajat

Monet vierailevista kouluttajistamme ovat päätyökseen alan töissä. Pidämme huolen siitä, että koulutusten sisältö on ajantasaista. Yritykset vierailevat myös tuotekoulutusten merkeissä.

Projektit

Teemme yhteistyöprojekteja työelämän kanssa. Projektien kautta opiskelijat pääsevät tekemään töitä ammattilaisten kanssa ja näkemään käytännön työn tekemistä.

Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen on käytännön työtehtävien tekemistä aidossa työympäristössä ammattilaisten ohjauksessa. Työelämässä oppimista järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaajalla on keskeinen rooli koulutussopimus-/oppisopimuskoulutuksessa. Työpaikkaohjaaja on suunnittelija, opastaja, työtoveri, esimerkin ja palautteen antaja sekä kannustaja. Työpaikkaohjaaja toimii myös yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Työelämässä oppimisen paikassa on nimetty työpaikkaohjaaja, joka on alansa ammattilainen.

Työpaikkaohjaajan tehtäviä:

  • perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
  • ohjaa ja tukee opiskelijaa
  • laatii työelämässä oppimisen suunnitelman
  • antaa opiskelijalle palautetta oppimisesta ja ammattitaidon karttumisesta

Oppilaitoksen vastuuopettaja

Opettaja käy opiskelijan työpaikassa työelämässä oppimisen aikana ja antaa tarvittaessa opiskelijalle ohjausta myös työpaikkalla oppimisjakson aikana. Opettaja osallistuu  työelämässä oppimisen suunnitteluun sekä arviointi- ja palautekeskusteluihin.

Opettajan  tehtäviä:

  • tekee koulutus-/oppisopimuksen koulun, työpaikan ja opiskelijan välillä
  • perehdyttää työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan työelämässä oppimisen tavoitteisiin