Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Työelämäpalveluja edustavat kolme henkilöä istuvat valkoisissa nojatuoleissa harmaan pöydän ääressä keskustelemassa.

Kesto 1.9.2021-31.8.2023 

Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYKKY 

Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli (VAAO

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työelämässä oppiminen on lisääntynyt ja osaaminen osoitetaan näytöissä työelämän tarjoamissa aidoissa työympäristöissä. Jatkuvan haun myötä opiskelijat ja heidän taustansa ovat entistä heterogeenisempiä ja yhä enemmän tarvitaan ohjausta ja erityistä tukea niin oppilaitoksessa kuin työpaikoillakin. Samaan aikaan työelämässä suoritettavien näyttöjen määrää on tarve lisätä ja saada yhteistoimintaan mukaan myös enemmän mikro- ja pk-yrityksiä. 

Keskeisessä roolissa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ovat työpaikkaohjaajat. He tarvitsevat lisää välineitä ohjaukseen sekä erityisen tuen tarpeiden huomioimiseen. Haasteena edellä esitettyjen asioiden osalta on ammatillisten oppilaitosten yhteneväisten toimintatapojen ja prosessien puute työelämän kanssa toimittaessa. 

TYKKY-hankkeen tavoitteena onkin:

Tavoite 1: Kehittää pirkanmaalainen, maakunnalliset rajat ylittävä yhtenäisempi ja asiakaslähtöisempi työpaikkaohjaus, joka huomioi erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat

Tavoite 2: Kohentaa työpaikkaohjaajien arvostusta yhtenäisillä osaamisen osoittamisen tavoilla.

Tavoite 3: Kehittää uusia mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin suunnattuja ammatillisen koulutuksen perehdytyksen toimintatapoja ja yhtenäistää työelämässä oppimisen digitaalisten sovellusten hyödyntämisen toimintamalleja ammatillisen koulutuksen työelämäprosessissa.  

VAAOn rooli painottuu tavoitteeseen 1, mutta VAAO on osallisena myös tavoitteissa 2 ja 3. 

Tavoite 1:n saavuttamiseksi toteutetaan pilotti, jonka kohderyhmänä ovat tekniikan alojen mikro- ja pk-yritykset. Pilotissa rakennetaan työpaikoilla oppimassa olevan opiskelijan ohjausta varten selkeäkielinen, helposti tavoitettava ja jaeltava aineistokokonaisuus, joka soveltuu myös erityisopiskelijoiden tarpeisiin. Aineiston on tarkoitus tukea työpaikkojen ohjaustoimintaa ja sitä kehitetään yhteistyössä kohdeyritysten kanssa. Pilotin ja jatkokehittämisen jälkeen aineistoa voidaan soveltaa myös muille aloille. 

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

  • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
  • Kiipulasäätiö
  • Aitoon koulutuskeskus
  • Varalan urheiluopisto

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun