Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Kuva kauniista auringonlaskusta.

Erasmus+ / KA1-liikkuvuushanke: Learning by Integrating

VAAO toteuttaa 1.6.2018 – 31.5.2020 Erasmus+ -hankeohjelman liikkuvuushankkeen Learning by Integrating. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 36 opiskelijaliikkuvuutta sekä 8 henkilöstöliikkuvuutta. Liikkuvuuksien kohdemaat ovat Espanja, Italia, Saksa, Unkari ja Viro.

Learning by Integrating -hankkeen keskeisimpänä opiskelijaliikkuvuuksien kehitystavoitteena on luoda mekanismi, jolla tunnistetaan ja tunnustetaan uusien, pääosin 1.8.2018 voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osaamistavoitteita. Kehitystyö tehdään määrittelemällä koulutuksen järjestäjän päättämiä valinnaisia osaamistavoitteita ja integroimalla niiden suorittaminen osaksi kansainvälistä työpaikalla järjestettävä koulutusta. Olennaisena työkaluna osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa tullaan käyttämään 31.5.2018 päättyneessä Learning by Living -hankkeessa pilotoitua Youthpass-dokumentointia.

Learning by Integrating -hankkeen henkilöstöliikkuvuuksien osalta tavoitteet liittyvät organisaatiotasolla koulutuksen ja työelämän välisen yhteistyön lisäämiseen laajentamalla ja syventämällä kansainvälisiä kumppanuuksia sekä koulutusten järjestäjien että yritysten kanssa. Yksilötasolla haetaan ammatillisen osaamisen lisäämiseen, opetuksen sisältöjen ja pedagogisten menetelmien kehittämiseen, kansainvälisyyden edistämiseen sekä motivaation ja työssä jaksamisen lisäämiseen tähtääviä henkilöstöliikkuvuuksia.

Lisätietoa hankkeesta voi tiedustella oppilaitoksen kansainvälisyysvastaava Mikko Siirilältä (mikko.siirila@vaao.fi).

Learning by Integrating -hankkeen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksien kuvagalleria

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun