Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Sinipaitainen henkilö pitelee kameran edessä ruuvinavaajia. Hänen kasvonsa eivät näy. Taustalla on punainen auto.

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY

Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli (VAAO)

Kesto 1.9.2020-31.8.2023

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tavoitettavuuden ja yhteistyön edistäminen: Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tietous ammatillisen koulutuksen eri mahdollisuuksista on suuria yrityksiä vähäisempää, ja toisaalta heitä tavoitetaan suuria yrityksiä heikommin yhteisiin tilaisuuksiin tai muutoin tiedottamisen pariin. Tästä syystä koulutuskenttä ei pysty palvelemaan heitä tasavertaisesti. Uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää entistä syvempää yritysyhteistyötä, ja siten kaiken kokoiset yritykset täytyy aktivoida yhteiskehittämiseen. Ydintoiminnan laatua voidaan kehittää ja yhtenäistää laajan yhteishankkeen kautta.

Toteutus ja tulokset (VAAO):

Aikataulu

 • Aloitus ja järjestäytyminen syksy/2020
 • Kevät 2021-kevät 2023; hankehenkilöstö toteuttaa hankkeen yhteisten tavoitteiden mukaista toimintaa hankkeelle määritetyn aikataulun mukaisesti VAAOn toimenpiteet sisältävät:
 • Jalkautuminen yrityksiin: Työelämän tarpeiden (mm. ohjausosaamisen kehittäminen, yhteistyötarpeet) ja toisaalta koulutussopimus-/oppisopimusmahdollisuuksien kartoittaminen; painotus kartoituksissa on pienissä yrityksissä, joissa oppilaitosyhteistyö on ollut vähäistä tai puuttunut kokonaan.
 • Yhteiset tiedotus- ja kehitystilaisuudet: yhteiset laajemmat tapahtumat sekä kohdistetut, alueelliset tietoiskut
 • Yritysten tarpeisiin kohdistettavien palvelujen suunnittelu ja toteutus: koulutukset, ohjeistukset, vertaistukifoorumeihin kannustaminen; painotus pienissä yrityksissä, joissa oppilaitosyhteistyö on ollut vähäistä tai puuttunut kokonaan. Kartoitetaan mahdollisuus tilapäisten (1-2 kk) info- ja tiedonjako pisteiden toteuttamiselle kerran vuodessa.
 • Hankeverkoston yhteisten alustojen (tiedonjaon kanava sekä työpaikkojen ja opiskelijoiden kohtaanto mm. koulutus-/oppisopimuksien osalta) hyödyntäminen hankkeessa sovittavalla tavalla
 • Sidosryhmien sitouttaminen yhteisten tavoitteiden kehittämiseen; yhteistyötä kunnallisia elinkeinopalveluita tuottavien toimijoiden kanssa tiivistetään entisestään – esim. Yhteiset yrityskäynnit
 • Laadunhallinnallisen toiminnan edistäminen, ja vertaisarviointikäytänteen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaaminen, hankeverkostossa

Hankkeen tuloksena saavutetaan:

 • Uusia työelämäkumppaneita työpaikalla järjestettävään koulutukseen
 • Yritysten tietoisuusuudistetun ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksistakasvaa
 • Yritysten ja oppilaitosten henkilöstön osaaminen (mm. ohjaus-) kehittyy ja yhdenmukaistuu
 • Kasvaneen tietoisuuden ja yhteiskehittämisen myötä oppilaitoskumppanit edistävät yritysten kasvua ja kehittymistä

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun