Valkeakosken ammattiopisto, VAAO henkilö luokassa hymyilee kameraan, vaaleanpunainen huppari päällä. Taustalla toinen opiskelija hymyilee

Opi, osaa ja onnistu

Digiosalliseksi –hanke

1.3.2016-31.12.2018

Digiosalliseksi on 2016 -2018 toteutettava ESR -osarahoitteinen hanke. Koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja osatoteuttajina ovat Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Digiosalliseksi -hankkeen tavoitteena on…

  1. Kartoittaa sekä lisätä nuorten ja opetus-ja ohjaushenkilöstön tvt-osaamista.
  2. Kartoittaa, koota sekä levittää ohjauksen hyviä käytäntöjä.
  3. Lisätä osaamista verkossa tapahtuvassa kohtaamisessa ja ohjauksessa.
  4. Kehittää innovatiivisia digitaalisia materiaaleja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä.
  5. Tukea oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.

Digiosalliseksi -hankkeen tavoiteltavia tuloksia:

Digitaalisen ohjauksen hyvät käytännöt koottuna verkossa. Digitaalisen ohjauksen osaajaverkosto. Uusia, innovatiivisia digitaalisia oppimisympäristöjä, uusia menetelmiä ja malleja. Nuorten ja opetus- ja ohjaushenkilöstön tvt-taidot ovat kehittyneet. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemukset. Oppimisen, osaamisen ja onnistumisen kokemukset. Ohjauksellinen ja valmentava opettajuus.

Digiosalliseksi -hankkeen kohderyhmänä ovat:

  • Mukana olevien oppilaitosten alle 30-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat VALMA- ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.
  • Silta-Valmennusyhdistyksen työpajojen valmentautujat, työpajoilla koulutustaan suorittavat nuoret sekä työpajojen ohjaushenkilöstö.
  • TAMKin ammatillisen opettajan- ja erityisopettajankoulutuksen opiskelijat.

Linkkejä hankkeen julkaisuihin:

Valkeakosken ammattiopiston Digiosalliseksi VAAO -blogi:

http://vaaondigiosalliseksi.blogspot.com/

Hankkeen sivusto TAMK:

http://bit.ly/digiosalliseksi

Hankkeen Facebook sivut:

https://www.facebook.com/groups/digiosalliseksi

TAMKin tiimi blogi:

https://digiosalliseksitamk.blogspot.fi/

Valkeakosken ammattiopistossa hankkeessa työskentelevät:

Sanna Laine, erityisopettaja
Koulutus, Yhteiset tutkinnon osat
puh. 044 706 1001

Janne Kulosaari, ohjaaja
Koulutus, Vaateri -nuorten työpaja
puh. 044 706 1103

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun