Koulutushaku:
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin osaaja

Kohderyhmä

Asiakaspalveluhenkiset myyntialasta kiinnostuneet henkilöt ja/tai kaupan alan työnhakijat, jotka haluavat ajantasaistaa tai täydentää myyntialan osaamistaan.

Tavoite

Koulutus on tutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa Liiketoiminnan ammattitutkinto, osaamisalana Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala.

Opetusjärjestelyt

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus tarkoittaa lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ohjattuja harjoituksia, itsenäistä työskentelyä sekä työssäoppimista. Lähiopetus järjestetään päivisin ja lähiopetusjaksojen aikana opetusta on 3-4 pv/vko. Valmistavaan koulutukseen kuuluu noin 54 lähipäivää. Lähikoulutuksen ja työpaikalla oppimisen jaksot vuorottelevat. Työpaikalla oppiminen tapahtuu työpaikan normaalina työaikana. Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Jos tutkinnon suorittajalla on jo tutkintoon vaadittava osaaminen, hänet voidaan ohjata suorittamaan tutkintoon kuuluvat näytöt.

Toteutus/sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat:

  • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

ja lisäksi yksi näistä:

  • Asiakashankinta 60 osp
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu 60 osp
  • Projektinhallinta 60 osp
  • Ratkaisumyynti 60 osp
  • Tapahtumatuotanto 60 osp
  • Tilan ja esillepanon suunnittelu ja toteutus 60 osp
  • Tuoteryhmätyöskentely 60 osp

Opiskelupaikkoja

18

Hinta

Opiskelumaksu 410 €/ koko tutkinto tai 200€ /tutkinnon osa. Opiskelumaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy. Oppisopimusopiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Jatkuva haku. Koulutus alkaa sopimuksen mukaan.

Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Työllisyysrahasto, TE-toimisto).

 

Jatkuva haku

Koulutus alkaa sopimuksen mukaan.

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätietoa

opettaja Kristina Penttilä
puh. 044 706 1199
kristina.penttila(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. 044 906 0325

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.