Koulutushaku:
Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja koulutuksen tavoite

Prosessinhoitajan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia prosessiteollisuuden eri alojen tuotannon käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Opiskelet esimerkiksi prosessitekniikkaa, sähköä ja automaatiota, kunnossa- ja käynnissäpitoa sekä paperitekniikkaa. Työsi on suurelta osin tietokoneohjattujen prosessien valvontaa.

Prosessinhoitaja koulutuksen sisältö

VAAOssa prosessinhoitajaksi opiskeleva voi suuntautua seuraaville osaamisaloille:

Paperiteollisuuden osaamisala

Paperiteollisuuden prosessinhoitajana ohjaat ja valvot prosessia paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä. Käytät työssäsi apuna valvomon näyttöpäätteitä, mittareita ja valvontakameroita. Työhösi kuuluu myös laadunvalvontaa, mittauksia ja määräaikaistarkistuksia. Osaat tehdä myös voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja. Paperiteollisuuden prosessinhoitajan työpaikat löydät paperi- ja kartonkiteollisuudesta, jonka yritykset usein ovat suuria monikansallisia yrityksiä.

Kemianteollisuuden osaamisala

Kemianteollisuuden prosessinhoitajana ohjaat ja valvot prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa tuotannon käyttötehtävissä. Käytät prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seuraat prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvot, ohjaat ja säädät työalueesi prosesseja. Tehtäviisi kuuluu myös suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötön toiminta sekä tehdä tarvittavia säätö- ja huoltotöitä. Kemiantekniikan prosessinhoitajana voit työskennellä prosessien säätö-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa sekä vesi- ja lämpölaitoksissa.

Prosessiteollisuuden perustutkinto e-perusteet

Jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Hakemus käsitellään ja hakijaan otetaan yhteyttä kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Valintaperusteet

Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

Paperiteollisuuden ja Kemianteollisuuden osaamisalat

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku
21.2.-21.3.2023

Jatkuva haku

Seuraava aloitus
8.3.2023, 14.8.2023

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Jos olet jäänyt työttömäksi tai olet työttömyysuhan alainen, hakeudu työvoimakoulutukseen.

Työvoimakoulutus

Lisätiedot

lehtori
Iina Koreasalo
044 706 1193
iina.koreasalo(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.