Koulutushaku:
Prosessinhoitaja

Koulutuksen tavoite

Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa:

  • käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvalisuusohjeiden mukaisesti
  • käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa
  • valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja
  • varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa
  • tehdä käyttäjäkunnossapitoa

Prosessiteollisuuden työnantajat ovat usein olla suuria monikansallisia yrityksiä, joissa on mahdollisuus edetä vaativiin tehtäviin. Monialainen tutkinto tarjoaa hyvin laajan kentän työllistyä valmistumisen jälkeen. Työ on suurelta osin tietokoneohjattujen prosessien valvontaa. Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

VAAOssa prosessinhoitajaksi opiskeleva voi suuntautua seuraaville osaamisaloille: Paperiteollisuuden osaamisala ja Kemianteollisuuden osaamisala.

Tutkinnon muodostuminen

Prosessiteollisuuden perustutkinto e-perusteet

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

26.10.2020, haku päättyy 9.10., valituille ilmoitetaan 19.10.
11.1.2021, haku päättyy 7.1., valituille ilmoitetaan 8.1.
6.4.2021, haku päättyy 26.3., valituille ilmoitetaan 29.3.

Opiskelupaikka on otettava vastaan aloituspäivämääränä.

Koulutuksen kesto on keskimäärin kaksi vuotta. Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Työllisyysrahasto, TE-toimisto).

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden ja Kemianteollisuuden osaamisalat

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on
23.2.- 23.3.2021

Jatkuva haku

Starttipäivät:
26.10.2020, 11.1.2021 ja 6.4.2021

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö
Sampo Seppälä
puh. 044 706 1141
sampo.seppala(at)vaao.fi

opettaja
Erkki Murtoniemi
puh. 044 7061 035
erkki.murtoniemi(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. 044 906 0325

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.