Koulutushaku:
Prosessinhoitaja

Koulutuksen tavoite

Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa:

  • käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvalisuusohjeiden mukaisesti
  • käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa
  • valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja
  • varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa
  • tehdä käyttäjäkunnossapitoa

Prosessiteollisuuden työnantajat ovat usein olla suuria monikansallisia yrityksiä, joissa on mahdollisuus edetä vaativiin tehtäviin. Monialainen tutkinto tarjoaa hyvin laajan kentän työllistyä valmistumisen jälkeen. Työ on suurelta osin tietokoneohjattujen prosessien valvontaa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen sisältö

VAAOssa prosessinhoitajaksi opiskeleva voi suuntautua seuraaville osaamisaloille: Paperiteollisuuden osaamisala ja Kemianteollisuuden osaamisala. Prosessiteollisuuden perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (35 osp).

Tutkintoon kuuluva työpaikalla oppiminen tehdään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella alan yrityksissä.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti hänen opintonsa etenevät.

Prosessiteollisuuden perustutkinto e-perusteet (1.8.2018)

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden ja Kemianteollisuuden osaamisalat

Hae koulutukseen

Yhteishaku

Kevään 2019 yhteishaku
on 19.2.–12.3.2019,
haku päättyy 12.3. klo 15.00

Jatkuva haku

Seuraava aloitus: 1.4.2019
Hakuaika: 17.3.2019 saakka

Jatkuva haku

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö
Sampo Seppälä
puh. 044 706 1141
sampo.seppala(at)vaao.fi

opettaja
Erkki Murtoniemi
puh. 044 7061 035
erkki.murtoniemi(at)vaao.fi

Koulutusneuvonta
puh. (03) 574 2314

VIISI hyvää syytä opiskella VAAOssa

Tulokset

Vuonna 2016 tehdyssä vertailussa VAAO oli sarjassaan, suuret monialaiset oppilaitokset, Pirkanmaan paras ja koko maan 13. paras!

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.