Koulutushaku:
Korttikoulutukset

Työelämässä tarvitaan myös paljon erilaisia todistuksia erityisosaamisesta. Suorittamalla korttikoulutuksia ja päivittämällä ne ajan tasalle pidät tarvittavat luvat voimassa.

Ensiavun peruskurssi EA 1 opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Ensiapukurssi opettaa auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Alkoholilain tunteminen osoitetaan ravintola-ja cateringalan koulutusta tarjoavan oppilaitoksen antamalla todistuksella eli anniskelupassilla.

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikille sähköalan asentajille, esimiehille, asiantuntijoille ja käyttötehtävissä toimiville.

Sähköturvallisuustutkinto on suunnattu sähkötöiden ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään sähköpätevyydet 2 ja 3 tai jotka aikovat toimia sähkötöiden johtajana. Sähköpätevyys 2 pätevöittää enintään 1000 V:n sähkötöihin ja sähköpätevyys 3 sähkölaitekorjauksiin.

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva SPEKin myöntämä Tulityökortti.

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.