Koulutushaku:
Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Katso myös Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, kirjastopalvelujen osaaja

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka työskentelee kirjasto- ja tietopalvelualalla. Hänellä on alalta jo perustiedot ja työkokemusta. Koulutuksen aikana opiskelijalla tulee olla kirjastoalan työpaikka. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevalta edellytetään oppisopimustyöpaikkaa.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat hallitsevat tieto- ja kirjastopalvelujen perustehtävät sekä omaavat valmiudet suoriutua ammattitutkinnon näytöistä. Koulutuksessa korostetaan elinikäistä oppimista yksilönä ja yhteisön jäsenenä sekä valmiuksia omaksua tietoyhteiskunnan haasteet ja kirjastoalan nopean kehityksen mukanaan tuomat muutokset.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus tarkoittaa lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ohjattuja harjoituksia, itsenäistä työskentelyä sekä työpaikalla oppimista.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon e-Perusteet

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Kirjaston asiakaspalvelu

Kirjastopalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:

  • Kirjaston sisältöpalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan kaksi):

  • Hakeutuvat palvelut ja erityisryhmien palvelut
  • Kokoelmatyö
  • Mediaohjaus
  • Oppimisen palvelut
  • Tapahtumatuotanto
  • Tutkijapalvelut ja erikoiskirjastojen tietopalvelut
  • Viestintä ja markkinointi

Hinta

Opiskelumaksu omaehtoisilta opiskelijoilta 400 € ja osatutkinnot 200 €/tutkinnon osa. Opiskelumaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy. Oppisopimusopiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Opiskelijavalinnat jatkuvassa haussa

Hakemus käsitellään ja hakijaan otetaan yhteyttä kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.

Valintaperusteet

Jatkuva haku

Koulutus alkaa sopimuksen mukaan.

Hae jatkuvassa haussa

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätietoa

lehtori
Sari Pitkäkoski
puh. 044 706 1022
sari.pitkakoski(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.