Koulutushaku:
Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu prosessiteollisuudessa toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan. Sinulla tulee opiskelujen aloittamishetkellä olla vakituinen alan työpaikka tai vähintään opiskelujen ajan kestävä määräaikainen työsopimus alan työhön, sekä mielellään alan työkokemusta. Lisäksi tarvitset työnantajan hyväksymisen ja sitoutumisen opiskelun ohjaukseen ja mahdollistamiseen, koska opiskelut suoritetaan oppisopimuksella.

Koulutuksen tavoite

Prosessiteollisuuden ammattiutkinto suoritetaan työn ohessa prosessiteollisuuden tuotantotehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa Kemianteollisuuden tai Paperi- ja selluteollisuuden osaamisalalla.

Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon kemianteollisuuden osaamisalan suorittanut erikoistuu usein esimerkiksi tuotannon kehittämiseen, prosessilaitteiden ja -menetelmien validointiin, perehdyttämiseen ja työnopastukseen tai näytteenottoon ja materiaalien hallintaan.

Paperi- ja selluteollisuuden osaamisalalla tutkinnon suorittanut työskentelee prosessiteollisuuden tuotantoprosessien työtehtävissä muun muassa metsä-, sellu-, paperi- ja rakennustuoteteollisuudessa sekä vesi- ja voimalaitoksilla. Hän voi työskennellä ammattilaisena myös työnopastajan, pakkaus- ja varastoprosessien, laadunvalvonnan tai tuote- tai tuotannonkehityksen työtehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon lajuus on 150 osaamispistettä (osp).

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Turvallinen työskentely ja toimiminen prosessiteollisuudessa 40 osp
  • Käynnissäpito prosessiteollisuudessa 35 osp

Kemianteollisuuden osaamisalan opinnot:

  • Kemianteollisuuden prosessien hallinta ja ohjaus 45 osp
  • Lisäksi yksi valinnainen tutkinnon osa 30 osp

Paperi- ja selluteollisuuden osaamisalan opinnot:

  • Paperi- ja kartonkiteollisuuden prosessien hallinta ja ohjaus 45 osp
  • Lisäksi yksi valinnainen tutkinnon osa 30 osp

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto ePerusteet 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena pääosin työpaikalla oppien. Koulutukseen kuuluu lähikoulutusta. Koulutuksen kesto on aiemmasta osaamisesta riippuen 1-2 vuotta. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkinnonperusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan todellisissa työelämän tuotantotilanteissa.

Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuva haku

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätietoja

lehtori
Iina Koreasalo
044 706 1193
iina.koreasalo(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Teknologia ja rakentaminen
Kai Ollila
puh. 044 493 1984
kai.ollila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.