Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Punaisella pöydällä on sininen vihko.

Laadunhallinta

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymällä on ollut käytössään SFS EN ISO 9001:2015 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä vuodesta 2017 alkaen. Järjestelmä sertifioitiin vuonna 2018. Tätä ennen VAAOssa käytettiin EFQM-pohjaista järjestelmää. Näin laadunhallintaa onkin toteutettu VAAOssa pitkäjänteisesti, vaikka ISO9001 onkin ollut verrattain vähän aikaa käytössä.

Järjestelmän sisältö ja hyödyntäminen on kuvattu Sharepoint-tietojärjestelmään integroidussa toimintakäsikirjassa. Sen avainsisältöjä ovat prosessit kullekin ydin- ja tukiprosessille siten, että jatkuvan parantamisen menettelyt kuuluvat kuhunkin prosessiin. Mittaaminen ja seuranta on vuoden 2019 aikana viety verkossa toimivalle raportointialustalle, ja useat mittareista on automatisoitu. Parantamisen menetelmiä ovat katselmukset, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ja itsearvioinnit. Lisäksi arjen jatkuvaa parantamista toteutetaan tiimeissä muun muassa jatkuvan parantamisen tauluja hyödyntäen. Toimintaa ohjaavat arvot ja palvelulupaukset, ja visiota tavoitellaan VAAO 2021 -strategian mukaisilla toimilla.

Laadukasta toimintaa toteuttaa koko henkilöstö omassa arjessaan. Laadunhallinnan kokonaisuutta koordinoi kehitysjohtaja.

Mitä VAAOsta ajatellaan? Katsaus palautteiden tuloksiin. (PDF)

Lisätietoja:

Hietanummi Janne

Kehitysjohtaja

Hallinto

+358449060278

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun