Tehtävät vaihtuvat – toimintaa uudistetaan

Ammatillisen koulutuksen reformi, digitalisaatio, työelämän murros ja alueelliset toimintaympäristön muutokset haastavat kaikkia oppilaitosorganisaatioita jatkuvan uudistumisen polulle. Koronapandemia on vain vauhdittanut uudistumistarpeita. Valkeakosken ammattiopiston toiminnan uudistamisohjelman yhtenä osana olemme tarkastelleet esihenkilöiden työtehtäviä ja koko organisaation toiminnan kehittämistä kohti yhteisöohjautuvaa kulttuuria.

Vuoden 2021 alussa siirryimme osa-aikaisista koulutuspäälliköiden tehtävistä kokoaikaisiin toimialapäälliköiden tehtäviin. Toimialapäälliköinä toimivat Kai Ollila, teknologia ja rakentaminen, Mikko Siirilä, hyvinvointi ja liiketoiminta sekä Johanna Ärling, työelämä ja oppimispalvelut. Opiskelijapalveluiden päällikkönä toimii Raija Keuro. Sekä toimialapäälliköt, että opiskelijapalvelupäällikkö toimivat jatkossa suoraan kuntayhtymäjohtaja/rehtorin, Raimo Alarovan alaisuudessa. Koulutusjohtajan tehtävä koulutuksen tulosalueen esihenkilönä lakkautettiin ja koulutusjohtaja Pirjo Hauvala siirtyi yhteisö- ja viestintäjohtajan tehtäviin. Työelämäpalveluiden esihenkilön tehtävät yhdistettiin työelämä- ja oppimispalveluiden toimialapäällikön työtehtäviin.

Johanna Ärling, Mikko Siirilä, Raija Keuro ja Kai Ollila, kuvassa vasemmalta oikealle pöydän ääressä, ovat koulutuspalveluiden päällikkötiimi  Valkeakosken ammattiopistossa.

Koulutuspalveluiden päällikkötiimi vasemmalta oikealle; Johanna Ärling, Mikko Siirilä, Raija Keuro ja Kai Ollila

Esihenkilöiden tehtävien tarkastelun ja organisaationrakenteen keventämisen yhteydessä esihenkilöt ovat kouluttautuneet valmentavan johtamisen teemoihin ja tavoitteena on sekä esihenkilöiden johtamisosaamisen kasvattaminen, että ketterän ja yhteisöohjautuvan tiimiorganisaation rakentaminen. Reformin muutokset opettajuuteen, toimintaprosesseihin ja johtajuuteen ovat haaste, johon vastataan tiimiorganisaatiota kehittämällä. Valkeakosken ammattiopisto on mukana Oikeus uudistua -hankkeessa, joka painottuu muutosjohtamiseen, pedagogiseen johtamiseen sekä palvelujen johtamisen kehittämiseen.

Yhteisö- ja viestintäjohtaja Pirjo Hauvala kuntayhtymänjohtaja/rehtori Raimo Alarovan kanssa yhteiskuvassa.

Kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova ja yhteisö- ja viestintäjohtaja Pirjo Hauvala