Hoiva-avustaja

Katso myös 16.8.2021 alkava Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Hoiva-avustajat voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan avustavissa tehtävissä varhaiskasvatuksessa sekä ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissa. Hoiva-avustaja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Tehtävänkuva ja osaamisvaatimukset

Avustavia, asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen liittyviä tehtäviä ja niissä avustaminen:

 • Peseytyminen
 • Pukeutuminen
 • Ruokailu
 • Liikkuminen
 • Ulkoilu
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen

Hoiva-avustajan tehtävissä työskentelevän on kyettävä:

 • Ohjaamaan ja avustamaan asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
 • Huolehtimaan asiakkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • Vuorovaikutustaitoja
 • Ryhmätyötaitoja
 • Oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta
 • Riittävää suomen kielen taitoa
 • Tietotekniikkataidot ovat hyödyksi

Hoiva-avustaja ei saa olla yksin työvuorossa, eikä työskennellä lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä.

Opintojen sisältö

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, tutkinnon osasta:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta (VAAOssa Valkeakoskella), verkko-opetusta etänä sekä itsenäisesti työelämässä oppimista. Osaamisen osoittaminen tapahtuu työelämässä näytöillä.

Hoiva-avustaja koulutuksen suorittanut voi jatkaa opintojaan ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelun perusteella. Koulutukseen valittavalta ei vaadita aikaisempaa ammatillista koulutusta.

Opiskeluaika on aina yksilöllinen riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, saat kutsun kielikokeeseen. Kielitasovaatimus on B1.

Jos sinulla on tiedossasi soveltuva työpaikka, hakeudu oppisopimuskoulutukseen.

Oppisopimus

Lisätiedot

koulutuspäällikkö Tiina Hanhinen
puh. 044 706 1131
tiina.hanhinen(at)vaao.fi