Koulutushaku:
Yrittäjäkurssi, Verkkototeutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yritystoiminnasta kiinnostuneille, yritystoimintaa suunnitteleville ja yritystoiminnan alkuvaiheessa oleville yrittäjille. Hyvät tietotekniset taidot ja itseohjautuvuus ovat edellytyksiä kurssin onnistuneelle suorittamiselle.

Tavoite

Tavoitteena on antaa perustiedot ja valmiudet yrityksen perustamiseen, sekä yrityksen toiminnan alkuvaiheen käytännön toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija saa koulutuksesta todistuksen. Koulutus täyttää Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston starttirahaehdot. Koulutus on tutkintotavoitteista, eli koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa Yrittäjyyden ammattitutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Tällöin opiskelija saa koulutuksesta osatutkintotodistuksen.

Opetusjärjestelyt

Opintoihin sisältyy 2-3 henkilökohtaista tapaamista opettajan kanssa. Alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa sovitaan tavoitteesta ja aikataulusta, ja tutustutaan käytettäviin työkaluihin.

Teemoja joita kurssilla käsitellään, on kymmenen. Jokaisen teeman suorittamiseen liittyy useampi tehtävä. Kurssin aikana opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman ohjeistuksen mukaan. Puolessavälissä kurssia on tapaaminen opettajan kanssa, jossa tarkistetaan siihen asti olleet tehtävät sekä käydään yhdessä läpi liiketoimintasuunnitelman laskelmat.

Kurssimateriaali on verkkoalustalla johon opiskelija saa tunnukset. Tunnukset ovat voimassa noin puoli vuotta.

Sisältö

Kurssin suorittamisvaihtoehtoja on kaksi:

  • Yrittäjyyden ammattitutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, josta saa osatutkintotodistuksen ja voi myöhemmin suorittaa koko Yrittäjyyden ammattitutkinnon

Koulutus täyttää Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston starttirahaehdot koulutuksen osalta. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen -tutkinnonosa Yrittäjyyden ammattitutkinnosta.

Koulutusaika

Opiskelijan henkilökohtaisen etenemisen mukaisesti.

Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu 200 € (alv 0 %). Opiskelumaksu on maksettava ennen koulutuksen alkamista. Opiskelumaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa

opettaja Kristina Penttilä
puh. 044 706 1199
kristina.penttila(at)vaao.fi

toimialapäällikkö
Hyvinvointi ja liiketoiminta
Mikko Siirilä
puh. 044 906 0305
mikko.siirila(at)vaao.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.