Yhteistyössä voimme taklata työvoimapulaa

VAAOn ja TE-palvelujen yhteishankintakoulutuksena järjestetystä rekrytointikoulutuksesta valmistui lokakuussa yhdeksän opiskelijaa, jotka työllistyivät suoraan paikalliseen yritykseen. Veneenrakennusalan yrityksen, Fenix Marin Oy:n tuotanto on voimakkaassa kasvussa ja uusia työntekijöitä tarvitaan.

Koulutuksen lähtökohtana oli, että koulutamme opiskelijat suoraan yrityksen työtehtäviin. Yrityksen kanssa teimme yhteistyötä siten, että yritys koulutti opiskelijoita käytännön työtehtäviin työpaikalla ja VAAO vastasi teoriaopinnoista, ohjauksesta ja erilaisista korttikoulutuksista, kuten työturvallisuus- ja ensiapu.

Täsmäkoulutus on yksi keino työvoimapulan taltuttamiseen. Rekrytointikoulutuksen ideana on opiskelijoiden kouluttaminen suoraan yrityksen tarpeisiin, koulutuksen aikana opiskelijat eivät ole vielä yrityksen työntekijöinä. Rekrykoulutuksen järjestävät yrityksen aloitteesta, yritys, VAAO sekä ELY-keskus ja TE-palvelut yhteistyönä. Yritys vastaa käytännön opetuksesta työpaikalla ja VAAO teoriaopetuksesta sekä opiskelijan ohjaamisesta.

Jes! Vastasimme yhdessä työvoimatarpeeseen. Kiitos Fenix Marin Oy, että saimme toimia osaamisen yhteistyökumppanina!

Valmistuneita opiskelijoita, oppilaitoksen edustajia ja yrityksen työnjohdon henkilöitä veneitä rakentavan yrityksen Fenix Marinin tuotantotilassa Valkeakoskella.

Fenix Marinin edustajat, opiskelijat ja VAAOn väki yhteisessä luokkakuvassa