VAAOn ja Urjalan kunnan välille solmittiin kumppanuussopimus

Valkeakosken ammattiopisto (VAAO) ja Urjala kunta solmivat keskenään kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on tehostaa toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tarjota yhdessä monipuolisia ja laadukkaita osaamista ja oppimista kehittäviä palveluja kunnan alueella. Kumppanuusosapuolet muodostavat yhteistyöryhmiä, joissa seurataan mm. koulutuspalvelujen kokonaisuutta ja niiden kehittymistä sekä tunnistetaan uusia kehittämistarpeita ja suunnitellaan asiakastarpeisiin koulutuspalveluja.

Laadukkaalla ammatillisella koulutuksella varmistetaan, että yritykset ja organisaatiot saavat työelämän muuttuessa jatkossakin käyttöönsä osaavaa työvoimaa. Toiminnan tavoitteena on kehittää yhdessä alueen yritystoimintaa, alueen vetovoimaisuutta, työllisyyspalveluja sekä nuorten ja aikuisten myönteistä yrittäjyysasennetta. Lisäksi myös yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa etsitään ratkaisuja työttömien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan ammatillisen koulutuksen mielikuvaa sekä ammatilliseen koulutukseen hakeutumista tekemällä yhteistyötä yläkoulujen kanssa. Yhtenä tärkeänä alueena on nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, mm. laajennetun oppivelvollisuuden edellyttämät toimenpiteet.

Urjalan kunta osallistuu opiskelijoiden työllistämistoimenpiteisiin, oppimisen ohjaamiseen jo koulutuksen aikana opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoiden työelämässä oppimista suunnataan työpaikkojen muutoksen kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Urjalan kunnanjohtaja Annu Kuusisto ja VAAOn kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova allekirjoittivat kumppanuussopimuksen 14.6.2021.