Johtoryhmä

VAAOn johtoryhmän muodostavat:

  • kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova (johtoryhmän puheenjohtaja)
  • apulaisrehtori Pirjo Hauvala
  • hallintosihteeri Sari Lunti (johtoryhmän sihteeri)
  • talous- ja hallintojohtaja Jari Sisso
  • kehitysjohtaja Janne Hietanummi
  • toimialapäällikkö (Hyvinvointi ja liiketoiminta) Mikko Siirilä
  • toimialapäällikkö (Teknologia ja rakentaminen) Kai Ollila
  • toimialapäällikkö (Työelämä- ja oppimispalvelut)

Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.