Saavutettavuusseloste

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä pyrkii takaamaan vaao.fi-sivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän verkkosivustoa. Olemme laatineet saavutettavuusselosteen itse.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Kaikki kuvat eivät ole alt-merkittyjä. Sivustolta löytyvissä tiedostoissa on puutteita saavutettavuudessa. Kontrastit saattavat joissain kohdin olla puutteellisia. Kaikissa videoissa ei ole tekstityksiä.

VAAO on uusimassa verkkosivujaan saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on sisältöjä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tällaisia sisältöjä ovat video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 1.9.2020

Yhteystiedot ja palaute saavutettavuudesta palautelomakkeella: https://vaao.fi/vaao/palautereklamaatio/

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Verkkosivuillamme on saatavissa chat-palvelu ja voit asioida myös suoraan eri yksiköihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Seloste on laadittu 23.9.2020.