Valkeakosken ammattiopisto, VAAO, avonainen kannettava tietokone, tabletti ja lehtiö pöydällä

Saavutettavuusseloste

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä pyrkii takaamaan vaao.fi-sivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön ja digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän verkkosivustoa vaao.fi.

Seloste on koottu Digitoimisto Dude Oy:n asiantuntija-arvion pohjalta. Edellinen saavutettavuusauditointi on toteutettu 25.5.2023. Arviossa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet saavutettavuuteen on korjattu tai korjataan ensi tilassa edellä mainitun mukaisesti.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Vaao.fi täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Ei-saavutettava sisältö

  • Kaikki kuvat eivät ole alt-merkittyjä
  • Sivustolta löytyvissä tiedostoissa on puutteita saavutettavuudessa
  • Kaikissa videoissa ei ole tekstityksiä
  • Joidenkin sisältöjen otsikkotasot hyppäävät suoraan h4:een
  • Linkatuissa PDF-tiedostoissa ei näy tiedostokokoa
  • HTML-merkkaus ei ole täysin validia
  • Briefly in English ei ole sisällöltään täysin saavutettava
  • Chat-palvelu ei tällä hetkellä ole saavutettava
  • Henkilöhaussa käytettävyyspuute

Selostetta päivitetään sitä mukaa kun puutteita saadaan korjattua tai niitä havaitaan. Seloste on laadittu 23.9.2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 7.8.2023. Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on sisältöjä, joiden ei lain mukaan tarvitse olla saavutettavia. Tällaisia sisältöjä ovat video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 1.9.2020.

Yhteystiedot ja palaute saavutettavuudesta palautelomakkeella: https://vaao.fi/vaao/palautereklamaatio/

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Ilmoittaminen saavutettavuusongelmista tapahtuu palautelomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@savi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Verkkosivuillamme on saatavissa chat-palvelu ja voit asioida myös suoraan eri yksiköihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun