Kuvassa vaalean vihreällä pohjalla Euroopan Unionin sini-keltainen tähtilogo ja teksti valkoisella Euroopan unionin osarahoittama. Kuvassa on myös alhaalta oikealle ylös värikkäillä naruilla letitetty punos.

Valkeakosken ammattiopisto mukana INKLU-hankkeessa

Toteutus 1.3.2024-31.8.2026

Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta eli INKLU-hankkeessa tavoitteena on varmistaa yhdenvertaisesti kaikille ammatillisissa opinnoissa opiskeleville mahdollisuus hankkia tarvittavaa osaamista, tutkinto ja työllistyä. Hankkeessa selkeytetään ammatillisten oppilaitosten erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön prosesseja ja käytänteitä. Ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista opiskelijoiden tukemisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä parannetaan. Hankkeessa kehitetään ammatillista opettajakoulutusta, erityisopettajankoulutusta ja opinto-ohjaajakoulutusta siten, että se antaa paremmat valmiudet inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen. Hankkeessa juurrutetaan ja levitetään kehitettyjä toimintamalleja ja välineitä. Kohderyhmänä hankkeessa ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä niiden opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto ja ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä niiden ammatilliset opettajankouluttajat.  

Hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä että ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen välillä erityisen tuen kehittämisessä. Hankkeessa ovat mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut, mikä luo koko maan kattavan verkoston ja mahdollistaa valtakunnallisen yhteiskehittämisen sekä verkoston toiminnan jatkuvuuden. 

Valkeakosken ammattiopisto toimii työparina Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Yhteistyötä tehdään Pirkanmaan alueellisen erityisopetuksen (PAEK) kanssa. Alueelta kerätään toimivia erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön käytäntöjä sekä VAAOssa pilotoidaan kehitettyjä menetelmiä mitata/seurata uusien erityisen tuen ja moniammatillisen prosessien tuloksia ja vaikutuksia sekä henkilöstölle kehitettyä erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön koulutuspakettia. Hankkeen aikana kehitetään myös oppilaitoksen sisäisiä prosesseja ja osallistutaan erityisen ja vaativan erityisen tuen laadun arvioinnin vertaisarviointikriteeristön kehittämiseen osallistamalla kehittämistyöhön myös erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen verkostoja. 

Hanketta koordinoi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tarkemmin hankkeesta:  https://www.jamk.fi/inklu 

Hankkeeseen osallistuvat Valkeakosken ammattiopiston lisäksi: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, www.jamk.fi 
Ammattiopisto Spesia, www.spesia.fi 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy, www.oamk.fi 
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, www.hamk.fi 
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, www.tamk.fi 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, www.haaga-helia.fi 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, www.keuda.fi 
Savon koulutuskuntayhtymä, www.sakky.fi 
Koulutuskuntayhtymä Brahe, www.brahe.fi 
Koulutuskeskus Salpaus, www.salpaus.fi 

Lisätietoja hankkeesta VAAOn osalta:  
Mirkka Nummela 0447061044 
mirkka.nummela@vaao.fi 

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun