VAAO valmistautuu oppivelvollisuuden laajentamiseen

Oppivelvollisuus laajenee vuoden 2021 aikana. Oppivelvollisuuden laajennus alkaa koskea nuoria ikäluokka kerrallaan. Ensimmäisenä laajennus koskee ikäluokkaa, joka tällä hetkellä opiskelee 9. luokkaa.

Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuus jatkuu, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen joko ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon. Nuorella on jatkossa oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta. Opetus ja ruokailu ovat olleet maksuttomia toisen asteen opiskelijoille tähänkin saakka. Syksystä 2021 alkaen perusopetuksesta toiselle asteelle tai valmistavaan opetukseen siirtyvät nuoret saavat maksutta käyttöönsä välttämättömät oppimateriaalit ja opiskeluun tarvittavat välineet.

Uudistuksen myötä tänä keväänä peruskoulunsa päättävällä nuorella on hakeutumisvelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että oppivelvollisen nuoren on haettava ennen 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen yhteishaun kautta tai muutoin. Jos hän ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan. Huoltajan tulee huolehtia, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista siihen asti, että nuori aloittaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen.

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä ohjaa häntä myös kevätlukukauden päätyttyä. Nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, esimerkiksi VAAOssa, me ohjaamme ja tuemme opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa.

Oppivelvollisuusuudistusta tehdään nyt nopealla aikataululla, joten moni asia tulee vielä tarkentumaan. Pyrimme viestimään uudistuksesta aktiivisesti. Lisätietoja ja ohjausta oppilaat ja heidän huoltajansa saavat myös omasta koulustaan.