VAAO kehittää organisaationsa toimintaa

 

Valkeakosken ammattiopiston uusi organisaatiopäivitys on tullut voimaan 1.1.2021. Uudistetussa organisaatiossa muutosta aiempaan organisaatiomalliin ovat alakohtaisten koulutuspäällikköjen tehtävien poistuminen ja alojen siirtyminen kolmen toimialakohtaisen toimialapäällikön alaisuuteen. Toimialapäällikön tehtävänä on vastata vastuualueensa operatiivisesta johtamisesta tulosvastuullisesti VAAOn strategian ja prosessien mukaisesti yhteistyössä toimialojen ja koko organisaation henkilöstön sekä työelämän kanssa.

Koulutuspalveluiden uusina toimialoina ovat Hyvinvointi ja liiketoiminta, toimiala-
päällikkönä Mikko SiiriläTeknologia ja rakentaminen, toimialapäällikkönä
Marko Seppä-Murto  sekä YTO (yhteiset tutkinnon osat), VALMA (ammatilliseen koulutukseen valmentava) ja Vaateri -työpaja, toimialapäällikkönä Johanna Ärling. Opiskelijapalvelut siirtyivät koulutuksen tulosalueelle​. Työelämäpalvelujen osalta ei tehty muutoksia.

VAAOssa on toimittu tiimiorganisaatio-mallilla jo vuosi 2020. Toiminnan kehittäminen tiimeissä jatkuu.