Työpaikassa oppijat ovat työelämän palveluksessa

Työpaikassa oppiminen on olennainen osa ammatillisia opintoja. Se on työpaikalla tapahtuvaa, tavoitteellista ja ohjattua opiskelua työtehtävien kautta. Tarkoitus on, että opiskelija oppii osan työtaidoista työelämässä. Työpaikalla oppimisesta sovitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken laadittavalla kirjallisella koulutus- tai oppisopimuksella. Silloin kun työnantaja ei maksa työpaikalla oppijalle palkkaa, solmitaan koulutussopimus ja palkallisessa työssä oppisopimus.  Koulutussopimuksen aikana opiskelija saa samoja opintososiaalisia etuja kuin oppilaitosympäristössä opiskellessaan, esimerkiksi opintotukea ja koulumatkatukea.

Oppisopimusesitteitä, lue tai printtaa!

Oppisopimus yrittälle

Oppisopimus työnantajalle

Oppisopimus opiskelijalle