Henna ja Jenni mukaan VAAOn markkinointitiimiin!

Olemme verkonomi-opiskelijat Henna ja Jenni. Aloitimme opiskelemaan liiketoiminnan perustutkintoa (merkonomi), joka toteutetaan verkko-opintoina, helmikuussa 2022. Olemme päässeet mukaan markkinoinnin ja sisällöntuotannon projekteihin, jotka alkoivat 24. lokakuuta Valkeakosken ammattiopistossa. Hennan työtehtäviin kuuluu verkonomi-kampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan osallistuminen ja Jennin työtehtävät liittyvät mm. sisällöntuotantoon, koskien VAAOn verkkosivujen uudistusprojektia. Oppiminen ja työskentely toteutetaan kokonaan etänä. Odotamme näiden projektien myötä saavamme uutta osaamista, uusia kokemuksia ja uusia kontakteja.

Meidän mielestämme tämä on todella hieno tilaisuus päästä mukaan erilaisiin markkinointiprojekteihin ja näkemään koko prosessit alusta loppuun. Mahtava tilaisuus oppia, kehittää omaa osaamista ja haastaa itsensä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Innolla odotamme mitä tämä loppuvuosi tuo tullessaan!

Markkinoinnista ja viestinnästä vastaava tiimi otti opiskelijat ilolla vastaan. Opiskelijat kerryttävät omaa osaamistaan ja me saamme heiltä suoraan palautetta, ajatuksia ja kehittämisideoita. Ja mikä parasta, yhdessä tekemällä myös me opimme heiltä. Opiskelijanäkökulman kuuleminen on tärkeää ja tässä se toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa yhteisö- ja viestintäjohtaja Pirjo Hauvala.