Kielitaitovaatimukset

Valkeakosken ammattiopistossa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen ammatillisesta perustutkinnosta opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, eli eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotaso B1.1 KIELITARKISTETUT OPS-TAITOTASOT 2022 (oph.fi).

Mikäli hakijalla ei ole aiempaa hyväksyttävää todistusta kielitaidosta, kutsumme hakijan VAAOn kielikokeeseen.

Hakijan suomen kielen hallinta voidaan katsoa riittäväksi, jos hän esittää jonkun seuraavista todistuksista:

  • perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • lukion päättötodistus tai ylioppilastutkinto suomen kielellä.
  • aiemmin suomen kielellä kokonaan suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (ml. näyttötutkintona suoritettu tutkinto)
  • kotoutumiskoulutuksen kielitaitotodistuksessa kaikki osa-alueet (4)* on arvioitu vähintään taitotasolla B1.1
  • toisen koulutuksen järjestäjän kieli- ja/tai kotoutumiskoulutuksessa kaikki osa-alueet (4)* on arvioitu vähintään taitotasolla B1.1

*) Osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen.