Kielitaitovaatimukset ja kielikoe

Valkeakosken ammattiopistossa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen ammatillisesta perustutkinnosta opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, eli eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotaso B1.1 KIELITARKISTETUT OPS-TAITOTASOT 2022 (oph.fi).

Mikäli hakijalla ei ole aiempaa hyväksyttävää todistusta kielitaidosta, kutsumme hakijan VAAOn kielikokeeseen.

Hakijan suomen kielen hallinta voidaan katsoa riittäväksi, jos hän esittää jonkun seuraavista todistuksista:

  • perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • lukion päättötodistus tai ylioppilastutkinto suomen kielellä.
  • aiemmin suomen kielellä kokonaan suoritettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (ml. näyttötutkintona suoritettu tutkinto)
  • kotoutumiskoulutuksen kielitaitotodistuksessa kaikki osa-alueet (4)* on arvioitu vähintään taitotasolla B1.1
  • toisen koulutuksen järjestäjän kieli- ja/tai kotoutumiskoulutuksessa kaikki osa-alueet (4)* on arvioitu vähintään taitotasolla B1.1

*) Osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen.

Kielikoe

Syksyn ensimmäinen kielikoe järjestetään poikkeuksellisesti to 11.8.2022 klo 14.00 Jaakkolassa, luokassa 171.

Muut lukuvuoden kielikokeet järjestetään kerran kuukaudessa klo 14.00 Varikon tiloissa Jaakkolassa, luokassa 171.
Kielikokeiden päivämäärät: 1.9., 6.10., 10.11., 8.12., 12.1., 9.2., 15.3., 6.4. ja 11.5.

Jos sinulla on todistus kielitaidosta, liitä se hakemukseen tai lähetä osoitteeseen opintotoimisto(at)vaao.fi