Arvosanan korottaminen

Arvosanoja voi korottaa ammatillisista tutkinnon osista tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueista. Arvosanan korottamisen mahdollisuus koskee myös tunnustettuja tutkinnon osia. Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista vain niissä tutkinnon osissa ja yhteisen tutkinnon osan osa-alueissa, joista annetaan arvosana. HUOM! Arvosanan korottaminen tehdään aina paikan päällä Valkeakosken ammattiopistossa. Korottaminen ei ole mahdollista etänä.

Koulutuksessa parhaillaan oleva opiskelija

Ammatilliset tutkinnon osat

Opiskelija voi korottaa arvosanaansa siihen asti, kun hän HOKSin mukaan suorittaa tutkintoa tai koulutusta. Arvosanan korottamista koskeva pyyntö esitetään ja aikataulu sovitaan suoraan korotettavan tutkinnon osan arvioivan opettajan kanssa.

Yhteiset tutkinnon osan osa-alueet

Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen arvosanaa voi korottaa sopimalla asiasta suoraan osa-aluetta opettavan opettajan kanssa.

Aiemmin valmistunut opiskelija

Valmistunut opiskelija, joka on jo saanut todistuksen tutkinnon, tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamisesta, eikä ole meillä opiskelijana tutkintokoulutuksessa.

Arvosanan korottamisesta peritään maksu per tutkinnon osa/osa-alue:

  • yhteisen tutkinnon osan osa-alue 50 €.
  • ammatillinen tutkinnon osa 100 €.
  • näyttö suunnitellaan ja toteutetaan arvosanan korottajalle uudessa työympäristössä 150 €.

Korottaminen tehdään aina voimassa olevilla tutkinnon perusteilla. Yhteisen tutkinnon osan suorittamisesta annetaan opintosuoritusote ja ammatillisen tutkinnon osan suorittamisesta todistus suoritetusta tutkinnon osasta. Aikaisempaa tutkintotodistusta ei korjata.

Korottajaksi hakeutuminen

Täytä avoin hakemus alla olevasta linkistä. Kirjoita lisätietoihin arvosanan korottaminen ja mitä arvosanaa haluat korottaa.

Avoin hakemus