Yhteistyökumppanit muistivat ammattiin valmistuneita stipendein

Ruusuja valmistuneille VAAOssa.

Kevätlukukaudella 2021 ammattiin valmistuneet opiskelijat saavat tänään todistuksensa. Valkeakosken ammattiopistosta valmistuu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin yhteensä 222 opiskelijaa sekä VALMA-koulutuksesta yhdeksäntoista opiskelijaa. Viime syyslukukaudella ammattiin valmistuneet mukaan lukien valmistuneita koko lukuvuonna on yli kolmesataa. Päätösjuhlallisuudet järjestetään vallitsevien korona-rajoitusten vuoksi pienimuotoisesti ryhmittäin koulutusaloilla.

Yhteistyökumppanimme ovat antaneet omalta osaltaan merkittävän panoksen ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa tarjoamalla mm. koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja opiskelijoillemme. Taas tänä keväänä yhteistyökumppanimme huomioivat valmistuvia opiskelijoitamme runsain stipendilahjoituksin.

Valkeakosken ammattiopisto kiittää lämpimästi kaikkia stipendin lahjoittajia!

Stipendin lahjoittajia