Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan: ”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

NimiLuottamus- tai virkatehtävä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymässäMuut kunnalliset luottamus- ja johtotehtävätMuut luottamus- ja johtotehtävätMerkittävä varallisuusMuut sidonnaisuudetIlmoituspäivä
Alarova RaimoKuntayhtymäjohtaja/rehtori-VAAOkoulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja--12.12.2017
Hietanummi JanneKehitysjohtaja-VAAOkoulutus Oy:n hallituksen jäsen7.3.2018