Kuntayhtymäjohtaja/rehtorin tervehdys!

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja sen ylläpitämä Valkeakosken ammattiopisto (VAAO) on Valkeakoskella, Etelä-Pirkanmaalla toimiva monialainen ammatillinen oppilaitos, joka toimii asiakkaiden ja työelämän tarpeiden ohjaamana. VAAOlla on alueellaan tärkeä rooli ammatillisen koulutuksen tarjoajana ja yritysten työvoimatarpeen tyydyttäjänä. Valkeakosken ammattiopisto sijaitsee Valkeakosken Campus-alueella.

VAAOssa opiskelee vuosittain ammatillisissa perustutkinnoissa noin 1060 opiskelijaa. Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksissa sekä muissa lyhytkestoisissa koulutuksissa opiskelee noin 250 opiskelijaa. VAAOlla on toistaiseksi myönnetty työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, minkä puitteissa järjestään myös yrityksille osaamiskartoituksia ja yrityskohtaisesti suunniteltua henkilöstökoulutusta.

VAAO toimii laadukkaasti ja tuloksellisesti nykyaikaisissa tiloissa, ajanmukaisin välinein, tuottaen tulevaisuuteen suuntautuvaa laadukasta ja tuloksellista ammatillista koulutusta ja palvelutoimintaa alueen väestön ja elinkeinoelämän tarpeisiin kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutusaloina VAAOssa ovat tekniikan, palvelun, terveys- ja hyvinvoinnin, kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alat sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä humanistiset ja taidealat.

Mikäli harkitset ammatillisia opintoja, haluat päivittää omaa osaamistasi tai yritykselläsi on osaamiseen tai muuhun toimintaan liittyviä kehittämistarpeita, niin ota yhteyttä. Pohditaan yhdessä, kuinka saamme vietyä asioita eteenpäin.

Tervetuloa opiskelemaan!

Raimo Alarova
kuntayhtymäjohtaja/rehtori

Raimo Alarova