Kv-yhteistyön jatkoa Saksaan ja aloittelua Hollantiin

VAAOn edustajat tekivät Quality by Learning Erasmus+ -hankkeen puitteissa visiitin Saksan suuntaan 1. – 4.5.2022. Vierailun kohteina olivat VAAOn pitkäaikainen yhteistyöoppilaitos, Wilhelm Emmanuel von Ketteler Berufskolleg (WEvKB) sekä kauppakamari Handwerkskammer Münster (HWK). Molemmat organisaatiot sijaitsevat Münsterissa Nordhein-Westfalenin osavaltiossa läntisessä Saksassa.

WEvKB:ssa tavattiin oppilaitoksen uusi rehtori, Gregor Ingenhorst sekä VAAOlle jo aiemmin tutuiksi tulleet kv-asioista vastaavat Nils Wessels ja Birgit Heidler. Yhteistyö WEvKB:n kanssa jatkuu mm. siten, että heiltä saapuu reilun parinkymmenen opiskelijan joukko yhdessä muutaman henkilöstön jäsenen kanssa vierailulle VAAOon 12. – 22.9.2022. Vierailijoita kiinnostavat mm. kestävän kehityksen teemat, joita leivotaan mukaan ohjelman yritysvierailuihin sekä työpajoihin, joihin osallistuu myös VAAOn opiskelijoita.

WEvKB:n ammatillinen koulutus perustuu kolmikantayhteistyöhön, jossa oppilaitos tarjoaa tietopuolisen/ teoriaopetuksen ja kauppakamari Handwerkskammer Münster vastaa täydentävistä käytännön opinnoista (esim. hitsauskäytänteet). Kolmantena osapuolena koulutuksessa toimivat työpaikat, joissa asioita opitaan käytännön tehtävissä. Vierailukohteena olleella Handwerkshammer Münsterilla on laaja työelämäverkosto ja HWK:n edustaja Andreas Bendel voineekin tulevaisuudessa auttaa VAAOa saksalaisten työpaikkojen kontaktoinnissa kv-koulutussopimusjaksoja silmällä pitäen.

HOME – Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler (ketteler-berufskolleg.de)

Handwerkskammer Münster | HWK Münster (hwk-muenster.de)

Vierailun yhteyteen mahdollistui myös tapaaminen hollantilaisen Landstede MBO oppilaitoksen edustajan kanssa. Landstede on lukuisia yksiköitä käsittävä oppilaitos, joka tarjoaa sekä monialaisia ammatillisia opintoja että lukio-opintoja. Oppilaitoksen hallinnollinen pääpaikka sijaitsee Zwollessa.

Kansainvälisiä toimintoja koordinoivan Udo Lutin kanssa sovittiin, että VAAO ja Landstede tunnustelevat yhteistyömahdollisuuksia ensin henkilöstövierailujen kautta. Potentiaalisia aloja voisivat olla esim. sosiaali-ja terveys, liiketoiminta ja metalli. Ensimmäisiä vierailuja voidaan suunnitella jo syksylle 2022.

Landstede MBO | Landstede MBO / English subsite | Landstede Groep