Vuotuinen ISO9001-auditointi toteutettiin onnistuneesti VAAOssa

 

VAAOssa on käytössä ISO9001-pohjainen toimintajärjestelmä, joka on myös sertifioitu (DNVGL). Sertifiointi edellyttää vuotuista auditointia, joka toteutettiin tämän vuoden osalta 7.4.-8.4.2020. Auditointi oli kesällä päättyvän kolmivuotiskauden viimeinen ja siinä mielessä poikkeuksellinen, että se toteutettiin etäyhteydellä koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Tekniikka toimi hyvin, ja auditointi sujui tehokkaasti myös tällä tavalla.

Auditoinnissa VAAOn toiminta ja laadunhallinta todettiin standardin vaatimusten mukaiseksi, joten välttämättömiä korjaavia toimia ei edellytetty. Yleinen palaute VAAOn tilasta oli jälleen varsin positiivista, mutta myös kehittämiskohteita havaittiin.

Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa seurantaan ja mittaamiseen käytettävän tiedon priorisointi ja tavoiteasetanta. Positiivista palautetta saatiin muun muassa tiedolla johtamisen työkaluista ja jämäkästä reagoinnista koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen koko organisaation voimin.

Toimintajärjestelmän ja toiminnan kehittäminen jatkuvat vastedeskin, ja valmistelut tulevalle kolmivuotiskaudelle on jo aloitettu.

Lisätietoja:
Janne Hietanummi, kehitysjohtaja