Vuonna 1985 valmistunutta liikuntasalirakennus Toivolaa, odottaa peruskorjaus tai purkaminen.

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on päättänyt siirtää opetuksen kokonaan pois liikuntasalirakennus Toivolasta.

VAAOn Väinölän laajennusosan ja Toivola –rakennuksen osalta on ryhdytty toimenpiteiden suunnitteluun ja suorittamiseen.

Väinölässä laajennuksen osalta tiivistämisen, ilmastoinnin säätämisen ja kuivan sisäilman raportin suositusten mukaiset suunnittelutyöt on aloitettu. Työt siirtyy toteuttamisvaiheeseen välittömästi suunnitelmien valmistuttua.

Toivolan(liikuntasalirakennus) osalta kartoitetaan peruskorjauksen ja sen vastaavan uuden rakentamisen kustannukset. Kartoituksen jälkeen tehdään päätös kokonaisharkintaa käyttäen. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta siirretään Toivolasta väliaikaisiin tiloihin, kun sopivat tilat ovat löytyneet.

Edellä olevien toimenpiteiden johdosta, kartoitetaan VAAOn kaikki tilat, joihin mahdollisesti siirtyvää toimintaa voidaan siirtää. Tilanne on poikkeuksellinen ja haastava. Mutta uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja joustavuudella kaikille sopivat tilat löytyy. Vastuullisesti toimimme yhdessä tässäkin haastavassa tilanteessa.

Toivon kaikille malttia ja kärsivällisyyttä.

Raimo Alarova
Kuntayhtymäjohtaja/rehtori