VAAOlle ISO 9001 -laatusertifikaatti

Valkeakosken ammattiopistossa laadunhallinta on ollut arkea jo vuosituhannen alusta alkaen. Pitkään laatutyö pohjautui EFQM-järjestelmään (Euroopan laatupalkinto), kunnes keväällä 2017 alettiin pohjustaa muutosta. Huolellisen kartoituksen jälkeen uudeksi laadunhallinnan viitekehykseksi valittiin SFS-EN ISO 9001:2015 –standardi. Valinnan taustalla olivat vuoden 2015 päivitysversion suoraviivaisuus ja sisällölliset painotukset. Samalla tavoitteeksi asetettiin järjestelmän virallinen sertifiointi.

VAAOssa uutta järjestelmää kutsutaan toimintajärjestelmäksi, sillä laatu ja laadunhallinta ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Järjestelmän mittaamisen, seurannan ja parantamisen toimenpiteillä varmistetaan, että toiminnan tila ja suunta ovat aina tiedossa. Ennakoinnilla ja huolellisella suunnittelulla puolestaan varaudutaan tulevaan. Näin varmistetaan tietoon pohjautuva ja oikea-aikainen reagointi ulkoisten ja sisäisten muuttujien aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Järjestelmän rakentamiseen osallistui koko henkilöstö. Rakentaminen sisälsi valmistelevaa työtä, lukuisia sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, katselmuksia, henkilöstön koulutus-, suunnittelu ja palautetilaisuuksia sekä järjestelmän sisältämien mittaamisen, seurannan ja parantamisen toimenpiteiden käyttöönottamista.

Esisertifiointiarviointi suoritettiin 28.3.2018 ja varsinainen sertifiointiarviointi 18.5.2018. VAAO selvisi arvioinneista mainiosti; sertifioijan huomioihin reagointiin aktiivisesti prosessin aikana, ja lopputuloksesta saatu palaute oli erittäin hyvä. Sertifikaatti on sinänsä hieno saavutus, mutta tärkein on vasta edessä: luodun toimintajärjestelmän toimenpiteiden noudattaminen ja siten toiminnan laadun varmistaminen jatkossakin. Seuraavien parin vuoden aikana tehtävät seuranta-arvioinnit tuovat pontta tähän työhön.

Sertifikaatin myönsi DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.

Lisätietoja: Janne Hietanummi, kehitysjohtaja, janne.hietanummi@vaao.fi