Strategia 2014 – 2017

Toiminnan periaatteet ja strategiat

Ammatti- ja aikuisopiston toiminnan ohjaamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa käytetään ja kehitetään Balanced Scorecard eli tasapainoitettu tuloskortti -mallin ja EFQM-pohjaisen laatujärjestelmän mukaista järjestelmää, joka mahdollistaa koulutuksen laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan.

Toimintaperiaatteemme eli arvot

  • asiakaslähtöisyys
  • vastuullisuus
  • yhteisöllisyys

Tehtävämme eli missio

VAAO -ammattiosaamista asiakaslähtöisesti.

Visio tulevaisuudesta

VAAO -tulevaisuuden ammattiosaamista laadukkaasti ja tuloksellisesti.

 

Tutustu strategiaamme:

VAAO Strategia 2014-2017

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn