Organisaatio

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän johtajana toimii kuntayhtymäjohtaja/rehtori, joka toimii myös yhtymähallituksen esittelijänä. Kuntayhtymä muodostuu neljästä tulosalueesta. Ydintoimintoja toteuttaa koulutuksen tulosalue. Ydintoimintoja tukevat kehittämispalvelut ja tukipalvelut.