Laadunhallinta

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymällä on ollut käytössään SFS EN ISO 9001:2015 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä vuodesta 2017 alkaen. Järjestelmä sertifioitiin vuonna 2018. Tätä ennen VAAOssa käytettiin EFQM-pohjaista järjestelmää. Näin laadunhallintaa onkin toteutettu VAAOssa pitkäjänteisesti, vaikka ISO9001 onkin ollut verrattain vähän aikaa käytössä.

Järjestelmän sisältö ja hyödyntäminen on kuvattu Sharepoint-tietojärjestelmään integroidussa toimintakäsikirjassa. Sen avainsisältöjä ovat prosessit kullekin ydin- ja tukiprosessille siten, että jatkuvan parantamisen menettelyt kuuluvat kuhunkin prosessiin. Mittaaminen ja seuranta on vuoden 2019 aikana viety verkossa toimivalle raportointialustalle, ja useat mittareista on automatisoitu. Parantamisen menetelmiä ovat katselmukset, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ja itsearvioinnit. Lisäksi arjen jatkuvaa parantamista toteutetaan tiimeissä muun muassa jatkuvan parantamisen tauluja hyödyntäen. Toimintaa ohjaavat arvot ja palvelulupaukset, ja visiota tavoitellaan VAAO 2021 -strategian mukaisilla toimilla.

Laadukasta toimintaa toteuttaa koko henkilöstö omassa arjessaan. Laadunhallinnan kokonaisuutta koordinoi kehitysjohtaja.

Lisätietoja:

Janne Hietanummi, kehitysjohtaja
janne.Hietanummi(at)vaao.fi
044 906 0278

Tutustu opiskelijoiden ja huoltajien palautteeseen toimintamme laadusta:

Amispalaute 2020

Huoltajapalaute 2021

Huoltajapalaute

Sisäinen itsearviointi 2020

Itsearviointi