Laatujärjestelmämme

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän laadunhallintajärjestelmän rakentaminen aloitettiin vuonna 2000. Järjestelmä perustuu toiminnan ja tulosten arvioinnin osalta Euroopan laatupalkintokriteeristöön (EFQM 2013) sekä strategisten päämäärien ja niiden toteutumisen arvioinnin osalta tasapainotettuun mittaristoon (BSC). Laadunhallintatyötä johtaa VAAOn johtoryhmä ja sitä toteuttavat seuraavat laatutyöryhmät:

 • nuorten koulutus, vetovastuu toimialajohtajalla
 • aikuiskoulutus, vetovastuu aikuiskoulutuspäälliköllä
 • tuki- ja kehittämispalvelut, vetovastuu kehitysjohtajalla.

EFQM-viitekehyksessä kuvataan ja arvioidaan vuosittain oppilaitoksen toimintaa seuraavien yhdeksän arviointialueen kautta:

 • Johtaminen
 • Strategia
 • Henkilöstö
 • Kumppanuudet ja resurssit
 • Prosessit, tuotteet ja palvelut
 • Asiakastulokset
 • Henkilöstötulokset
 • Yhteiskuntatulokset
 • Toiminnan tulokset.

VAAOn käyttämä viitekehys vastaa täysin Opetushallituksen EFQM-pohjaista ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun toimintakuvausta (2013) ja sisältönsä osalta myös Opetushallituksen CQAF-pohjaista ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta (2011).

Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa laadukkaan ja nykypäivän työelämän vaatimuksia vastaavan koulutuksen järjestäminen. Laatukuvausten tekemiseen on osallistunut oppilaitoksen koko henkilökunta sekä yhteisissä tilaisuuksissa että tiimeissä.

Vuosittain päivitetään toiminnan kuvaus (EFQM)) sekä toteutetaan itsearviointi, jonka pohjalta määritetään seuraavan vuoden kehittämiskohteet. Itsearviointi kattaa koko toiminnan.

Ulkoinen arviointi suoritetaan keskimäärin joka toinen vuosi, suunnittelujaksolla vuosina 2014 ja 2016. Ulkoinen arviointi kattaa tarpeen mukaan koko toiminnan tai jonkin osan siitä (esimerkiksi tietty tulosalue).

Oppilaitoksessa on tehty vuodesta 2004 koko henkilöstön kattava henkilöstökysely. Vuodesta 2008 alkaen henkilöstökysely on toteutettu Työolobarometrin (TOB) viitekehyksessä. TOB toteutetaan joka toinen vuosi.

Vuosittain käydään henkilöstön kanssa kehittämiskeskustelut sekä suunnitellaan ja tehdään tarvittavat parannustoimenpiteet.

TOB:n ja kehityskeskustelujen perusteella laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelma osana henkilöstöstrategian toimenpideohjelmaa.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn