Laadunhallinta

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmän (laadunhallintajärjestelmän) rakentaminen aloitettiin vuonna 2000. Tällöin järjestelmän viitekehykseksi valittiin Euroopan laatupalkintokriteeristö (EFQM) sekä strategisten päämäärien ja niiden toteutumisen arvioinnin osalta tasapainotettuun mittaristoon (BSC).

Vuonna 2017 VSKY päätti päivittää laadunhallintajärjestelmänsä SFS EN ISO 9001:2015 -standardin mukaiseksi. Sen rinnalla käytetään edelleen tasapainotettua mittaristoa (BSC) sekä toiminnan reaaliaikaista seurantaa ja mittaamista. Järjestelmän sertifiointi toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Laadunhallintatyötä johtaa VAAOn johtoryhmä ja sitä kehittävät seuraavat laatutyöryhmät:

  • koulutuspalvelut, vetovastuu koulutusjohtajalla
  • kehittämispalvelut, vetovastuu kehitysjohtajalla
  • tukipalvelut, vetovastuu talous- ja hallintojohtajalla

Järjestelmää ja sen toimenpiteiden kokonaisuutta koordinoi kehitysjohtaja. Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa vaatimustenmukainen ja tuloksellinen toiminta sekä jatkuva parantaminen. Laadunhallinta koskee koko henkilöstöä. Laatua on arjen toteuttaminen määritettyjen toimintaperiaatteiden ja laatupolitiikan mukaisesti.

Tutustu opiskelijoidemme palautteeseen toimintamme laadusta:

Amispalaute 2019

Opiskelijakyselyt 2018 (pdf)

Sisäinen itsearviointi 2019

Itsearviointi 2019