Vertaisarviointipoolikyselyt

Hankeverkostojen välisen epävirallisen vertaisarviointipoolin rakentamiseksi toteutetaan kartoitus kolmen kyselyn avulla:

Kunkin kyselyn tarkoitus on seuraava: Aloittelevan arvioijan kyselyllä selvitetään, tarvitseeko aloitteleva vertaisarvioija harjoittelupaikan esimerkiksi tapauksessa, jossa oma verkosto ei voi tarjota sopivaa vaihtoehtoa. Kokeneen arvioijan kyselyllä selvitetään, onko kokenut arvioija käytettävissä rinnakkaisen verkoston vertaisarvioijaksi. Koulutuksen järjestäjän kyselyllä selvitetään, onko jollakin koulutuksen järjestäjällä tarvetta kokeneelle arvioijalle tilanteessa, jossa omasta verkostosta ei tällaista ei löydy. Tai voisiko koulutuksen järjestäjä tarjota harjoittelupaikkaa aloittelevalle arvioijalle. Kyselyssä selvitetään myös taustatietoja ja toiveita, jotta tiedon hyödyntäminen olisi helpompaa.

Vertaisarviointipooli on voimassa VA 2018 hankkeiden ajan, minkä jälkeen selvitetään virallisen vertaisarviointipoolin rakentamista Opetushallituksen edellyttämien kriteerien pohjalta.