Hankkeen kesto: 1.10.2016 – 31.12.2018, hanke on päättynyt.

Rahoittaja: ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Kiipulasäätiö (koordinaattori), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä/Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Hyria koulutus Oy, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Noheva oli ESR-hanke, jonka aikana kehitettiin ohjaus- ja tukimateriaalia aikuisten luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opiskeluun ja opetukseen. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti eri osatoteuttajien oppilaitosten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet huomioiden. Hankkeen tuloksena syntyi ohjausmalleja ja opiskelu- ja tukimateriaaleja. VAAOssa kehitettiin erityisesti verkkomateriaalia opiskelijoille yhteisten tutkinnon osien opiskelun tueksi ja opintojen suorittamiseksi. Materiaaleja voidaan hyödyntää opiskelijoiden itsenäisessä opiskelussa tai vaikkapa osaamisen osoittamisen välineenä. Materiaaleissa kiinnitettiin erityistä huomiota selkeäkielisyyteen, helposti hahmotettavuuteen ja materiaalien yhdenmukaisuuteen. Hankkeen aikana myös järjestettiin seminaareja toimijoille eri teemojen kautta perustaitojen huomioimiseen ja niiden tukemiseen opintojen aikana. Noheva-hanke oli osa TAITO-ohjelmaa.

Nohevan toiminnasta voi lukea tarkemmin http://bit.ly/noheva –verkkosivulta. Sieltä löytyy myös paljon eri toteuttajien tuottamaa materiaalia.

Lisätietoja: Mirkka Nummela, puh. 044 706 1044, mirkka.nummela(at)vaao.fi