Hankkeen kesto: 1.10.2016 – 31.12.2018

Rahoittaja: ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Kiipulasäätiö (koordinaattori), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä/Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Hyria koulutus Oy, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Noheva on ESR-hanke, jonka aikana kehitetään ohjaus- ja tukimateriaalia aikuisten luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet huomioiden. Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalien avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville. Noheva-hanke on osa TAITO-ohjelmaa. VAAOn osahankkeen tavoitteet ovat yhtenevät hankkeen yhteisten tavoitteiden kanssa.

Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/nohevaesr/about/

Yhteyshenkilö: Mirkka Nummela, puh. 044 706 1044, mirkka.nummela(at)vaao.fi