Liikkuva VAAO

 

Valkeakosken ammattiopistossa on lukuvuoden 2017-2018 alusta alkaen toteutettu Liikkuva VAAO -hanketta, joka on osa Liikkuva opiskelu -toimintaa. Hanketta rahoittaa aluehallintovirasto, AVI.  

Liikkuva VAAO -hankkeen tavoitteena on lisätä fyysistä aktiivisuutta opiskelijoiden i. Aktiivisuuden lisääntyessä opiskelu- ja työkyky sekä yhteisöllisyys kasvavat ja opiskelurauha paranee. Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden merkityksestä opiskelu- ja työkyvylle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

Hankkeessa on keskitytty sellaisten olosuhteiden ja toimintamallien luomiseen, joiden avulla edistetään matalan kynnyksen liikettä opiskelupäivien aikana. Hankkeessa on panostettu taukotoimintaan ja pohdittu keinoja erityisesti vähänliikkuvien aktivoimiseen.  

Hankkeen kautta oppilaitoksen opiskelijoiden opiskelupäivien aikaiseen käyttöön on hankittu runsaasti välineistöä kuntosalille, polkupyöriä siirtymisiin, pienvälineistöä (mailoja, palloja, jumppavälineitä) sekä useita pelipöytiä (pingis, biljardi, liitokiekko). Lisäksi muutamiin luokkiin on hankittu seisomapöytiä ja välineitä, joita voi hyödyntää liikkeen lisäämiseen oppituntien aikana (tasapainolaudat, kuminauhat, jumppapallot, leuanvetotangot).  

Liikkuva VAAO -hanke on vuosittain mukana järjestämässä oppilaitoksen hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia. Lisäksi hanke järjestää säännöllisesti hyvinvointiin liittyviä tempauksia.

 Tarina VAAOssa saa liikkua 

 Liikkuva opiskelu -toiminta Valkeakosken ammattiopistossa (YouTube)

Hyvinvointineuvonta -esite

klikkkaa auki ja tutustu!