Erasmus+ / KA1: Learning by Living

VAAOssa käynnistyi 1.6.2016 kaksivuotinen Erasmus+ -hankeohjelman liikkuvuushanke Learning by Living. Hankkeen konteksti perustuu kansallisesti (mm. OKM, OPH) ja kansainvälisesti (mm. Euroopan komissio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea) asetettuihin tavoitteisiin formaalin koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnustamisesta osaksi virallisen koulutuksen tutkintoa. Epävirallisen (nonformaalinen) ja arkioppimisen (informaalinen) kautta saavutetun osaamisen järjestelmällinen tunnustaminen edesauttaa henkilökohtaisten ja joustavien opintopolkujen toteuttamista, vähentää opintojen päällekkäisyyttä, lyhentää opiskeluaikaa sekä lisää perustutkinnon suorittamisen taloudellisuutta ja tehokkuutta. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten työssäoppimisjaksojen aikana kertyvän, epävirallisen ja arkioppimisen kautta saavutetun osaamisen järjestelmällisen tunnistamisen ja tunnustamisen mekanismien kehittäminen.

Learning by Living -hankkeessa toteutettiin lukuvuonna 2016-2017 18 kansainvälistä työssäoppimisjaksoa ja yksi henkilöstöliikkuvuus. Opiskelijaliikkuvuuksiin osallistui opiskelijoita neljältä eri alalta. Hankkeen kehitystyön viitekehykseksi otettiin Euroopan komission Youthpass-järjestelmä, johon työssäoppijat kirjasivat itsearvioimalla havaintojaan kansainvälisen työssäoppimisjakson aikana epävirallisen ja arkioppimisen kautta saavutetusta osaamisesta. Kevään aikana kehitetään systemaattista mekanismia tunnustaa nämä Youthpass-kirjausten kautta todennetut osaamiset osaksi tutkintoa.

Opiskelijan näkökulmasta hankkeen tuloksena tavoitellaan uusia keinoja opintojen joustavampaan ja nopeampaan suorittamiseen monipuolisin osaamisen osoittamisen keinoin. Oppilaitoksen kannalta keskeisenä vaikutuksena haetaan epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitun osaamisen aiempaa järjestelmällisempää ja suunnitellumpaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia, joka hankkeen jälkeen olisi mahdollisuuksien mukaan siirrettävissä myös oppilaitokseen muuhun osaamisen tunnustamisen toimintaan sekä laajemminkin paikallisen sekä alueellisen tason verkostokumppaneiden, kuten työssäoppimispaikkojen käyttöön.

Mikko Siirilä
kansainvälisyysvastaava

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn