OPPIJA ikä kaikki 1.5.2019-31.12.2021

Oppija ikä kaikki on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama useamman toimijan yhteishanke. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, muina toimijoina ovat: Kiipulasäätiö, Tampereen aikuiskoulutussäätiö, Työtehoseura, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Valo-valmennus ry.

Oppija ikä kaikki -hankkeessa kehitetään monipuolisesti pedagogisia malleja ja menetelmiä heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen kehittämiseen ja tukemiseen työelämän sekä opintojen vaatimukset huomioiden.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat:

* Ottaa käyttöön ja edelleen kehittää käytänteitä ja työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa heikot perustaidot omaavat aikuiset opiskelijat

* Ottaa käyttöön ja kehittää ja kokeilla uusia toimintatapoja ja –malleja luku-, kirjoitus-, numero- sekä tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen harjaantumiseen

* Kehittää osaamismerkkien pedagogista hyödyntämistä osana perustaitojen oppimista ja todentamista

* Valmentaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä perustaitojen kartoittamisessa ja niiden kehittymisen tukemisessa sekä hyödyntämään tähän kehitettyjä välineitä ja malleja

VAAOssa aiemman kehittämistyön tuloksena on havaittu tarve luoda toimintamalli, jolla tarjotaan entistä kattavammin aikuisopiskelijoille tietotekniikkataitojen kehittämismahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia hankkia tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja. Oppija ikä kaikki hankkeessa VAAOn tavoitteena on luoda toimintamalli sekä luoda opintokokonaisuuksia, jotka tukevat opiskeluvalmiuksia etenkin tietotekniikkataitojen osalta. Tietotekniikkataitojen ja sitä soveltavien ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä testataan Openbadge -merkkejä, tavoitteena että ne suoritetaan tulevaisuudessa heti opintojen alkuvaiheessa ja siten voidaan todeta riittävä osaaminen opintojen suorittamiseen. Samalla huomioidaan myös äidinkielen perustaitojen kartuttaminen. Tehtävät auttavat osaltaan lukutaidon kehittymistä, tiedonhakua ja aiemmin hankitun tiedon soveltamista.

VAAOn osalta yhteyshenkilönä hankkeessa toimii Mirkka Nummela 0447061044.