Talous- ja hallintojohtaja

Talous- ja hallintojohtaja vastaa kuntayhtymän talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja raportoinnista sekä henkilöstö- ja tukipalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta. Keskeisiä tehtäviä ovat myös sisäinen valvonta ja sen kehittäminen ja organisointi.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme kokemusta vastuullisista talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä, ammatillisen koulutuksen ja sen rahoitusjärjestelmän tuntemusta, monipuolista työlainsäädännön ja erilaisten palvelusuhteiden tuntemusta, englannin kielen taitoa, hyviä henkilöstöjohtamistaitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta sekä positiivista asennetta saattaa asiat loppuun saakka.
Tarjoamme vastuullisen näköalapaikan johtoryhmän jäsenenä, monipuolisen työn kehittyvässä koulutuskuntayhtymässä, innovatiivisen ja haasteellisen tehtävän, mahdollisuuden kehittää ja tehdä asioita uudella tavalla mukavassa työyhteisössä.

Viran palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Virkaan valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen (L 504/2002). Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova puh. 0400 800972

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukselle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää 20.12.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella PL 119, 37601 Valkeakoski, kuoreen merkintä ”Talous- ja hallintojohtaja” tai sähköpostiosoitteeseen: raimo.alarova@vaao.fi