Haemme taitovalmentajaa (tieto- ja viestintätekniikka)

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 26.9.2022 – 30.6.2023

Taitovalmentaja toimii oppimisprosessin tukena erilaisissa oppimisympäristöissä, oppimistilanteissa sekä oppimiseen liittyvissä tuki-, palvelu- ja organisointitehtävissä. Tehtävä voi painottua toimintaan oppimisryhmissä, yksittäisten opiskelijoiden kanssa tai oppimisjärjestelyihin liittyvissä palvelu- ja tukitoimissa.

Taitovalmentaja toimii oppilaitoksen eri toimintaympäristöissä sekä tekee työelämässä tapahtuvaan oppimiseen jalkautuvaa ohjausta ja tukea. Taitovalmentaja osallistuu oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä opettajien ja lähiesihenkilön kanssa.

Taitovalmentaja huolehtii omalta osaltaan, yhdessä opetushenkilöstön kanssa, oppimisympäristöjen ylläpidosta, toimivuudesta ja turvallisuudesta

Edellytämme taitovalmentajan työtehtävää hyödyntävää työkokemusta ammattialalta, hyviä digivalmiuksia, hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia eri ikäisten opiskelijoiden parissa

Arvostamme ohjaustaitoja sekä halua ja kykyä tehdä monenlaisia työtehtäviä opiskelijoiden opintojen etenemisen tukemiseksi.

Arvostamme lisäksi osaamista seuraavista osa-alueista:

  • Active Directory ja Azure AD
  • Virtualisointi (Hyper-V ja Azure)
  • Windows- ja Linux-palvelinjärjestelmät
  • Tietoturva
  • Ohjelmointi

Tehtävä on määräaikainen ajalla 26.9.2022-30.6.2023. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaisesti. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen (L 504/2002).

Lisätietoja antaa toimialapäällikkö Mikko Siirilä, puh. 044 9060 305

Hakemukset liitteineen tulee jättää 21.9.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen mikko.siirila@vaao.fi.

TERVETULOA OPPIVAAN TIIMIIMME!

VAAO tarjoaa monialaista tutkintotavoitteista koulutusta sekä työelämälle kohdennettuja lyhyt- ja täydennyskoulutuksia. Opiskelijoita VAAOssa on noin 1200 ja henkilöstöä 110. VAAO on toimintaansa systemaattisesti kehittävä organisaatio, jonka toimintajärjestelmä on ISO 9001 –sertifioitu.